Budownictwo społeczne w pytaniach i odpowiedziach.

1. Kim jest partycypant - mieszkaniec TBS/SIM?
- osoba, która wpłaciła gotówką 30% mieszkania np. w 2008 r. i faktycznie spłaca 100% kredyt na to mieszkanie wzięty na ponad 31 lat. Posiada z TBS umowę partycypacji i umowę najmu.

2. Kto wpłacił pozostałą kwotę tj. 70%?
- TBS wziął kredyt, który spłaca partycypant-najemca w czynszu, co miesiąc jest rata kredytu.

3. Na jaki czas TBS wziął kredyt?
- na mój blok na 31 lat i 5 miesięcy wg pisma TBS.

4. Jakie jest oprocentowanie kredytu?
"jest zmienne, ustalane jako stopa efektywna w wysokości 50% stopy redyskontowej weksji przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP jednak nie niższa niż 3.5% w stosunku rocznym." wg pisma TBS.

5. Czy po spłacie 100% kredytu mieszkanie będzie partycypanta?
- nie. Partycypant spłaca kredyt ale nie jest to mu zaliczone.

6. Dlaczego tak ważny jest wykup mieszkania nawet po cenie rynkowej
i pomimo braku zaliczenia kilkunastu lat spłaty kredytu?
- jeśli będzie wykup to zmniejszy się czynsz o ok. 50%, a pozostałe lata do spłaty kredytu będą już liczone na poczet mieszkania. Bez wykupu nadal spłacamy kredyt i nie jest to nam zaliczone.

7. Ile na wykupie straci Miasto Warszawa?
- Miasto Warszawa nic nie traci. To partycypant traci lata spłaty kredytu, który nie jest mu zaliczony, i pomimo to wykup jest blokowany przez miasto.

8. Czy wykup mieszkań po cenie rynkowej jest korzystny?
- nie jest korzystny dla partycypanta, zwłaszcza że spłacił już kilkanaście lat kredytu, jednak tkwienie w takiej sytuacji jest jeszcze gorsze, gdyż nadal spłaca kredyt i nie jest mu to zaliczone czyli każdego dnia traci podwójnie.
9. Jaką kwotę otrzymuje partycypant, gdyby chciał odejść z mieszkania?
- wg pisma TBS - ok. 2258 zł od 1 metra, a mieszkania na ulicy są po ok. 13 000 zł metr.

10. Czy odchodząc z mieszkania można te pieniądze wpłacić na poczet komercyjnego kredytu na nowe mieszkanie?
- nie można. TBS ma czas do 12 miesięcy, aby zwrócić te pieniądze. W tym czasie mieszkania i kredyty mogą zdrożeć, i rodzina partycypanta może znaleźć się bez dachu nad głową.

11. Jaka jest dysproporcja w wysokości czynszu między TBS a własnościowym?
- ok. 3:1. Jeśli we własnościowym czynsz wynosi ok. 700 zł to w TBS ok. 2100 zł

12. Jak zatem ludzie radzą sobie z takimi czynszami na emeryturze?
- nie radzą sobie, są eksmitowani jeśli ich czynsz przewyższa ich emeryturę np. jeśli emeryt zostaje sam i żyje tylko z jednej emerytury.
13. Dlaczego zatem nie można wykupić mieszkania?
- gdyż wykup blokuje Prezydent Miasta st. Warszawy

14. Dla kogo blokuje jeśli nie dla osób i ich dzieci, które spłacają 100% mieszkania?
- oto jest pytanie.

15. Czy możliwe jest odzyskanie pieniędzy, które partycypant wpłacił celem spłaty kredytu przez ostatnie kilkanaście lat?
- blokada wykupu mieszkań w 2012 r. przez Miasto Warszawa jest działaniem na szkodę partycypanta, gdyż gdyby w 2012 r. wykupił to do dziś tj. przez ostatnie 10 lat jego spłaty kredytu mogłyby być mu zaliczone. W związku z tym istnieje podstawa roszczenia. Jest to kwota średnio ok. 100 000 zł na 1 mieszkanie. W tej sytuacji albo Miasto Warszawa musiałoby zwrócić partycypantom, albo tę kwotę rewaloryzowaną uznać w kwocie wykupu. Tu też nie ma żadnej szkody dla Miasta, gdyż kredyt został spłacony przez stronę partycypanta.

16. Dlaczego piszę o 2 kredytach na to samo mieszkanie?
- gdyż pierwszy kredyt spłacamy już ok. 15 lat, a na wykup po cenie rynkowej musimy wziąć kolejny kredyt. Niemniej i tak ten wykup jest blokowany przez Prezydenta Warszawy, ale pozostawanie bez wykupu to podwójne tracenie - gdyż spłacamy kredyt, który nie jest nam uznany a moglibyśmy tę kwotę wpłacać na mieszkanie po wykupie co zmniejszałoby nam ilość rat.

 

mWarszawa.pl
młodzi
miłość
mieszkanie
miasto moje

 

 

 

 

 


 .

Facebook